Skip to main content

Mozaiek: interview

Een lustrumconcert met het thema verbinding. Dat was de gedachte die begon te leven toen het 30-jarig bestaan van gemengd koor Malkander in zicht kwam. “Met de ander tot Malkander” is niet voor niets het motto van ons koor. Daarom was het een goed idee om de ‘nieuwe Nederlanders’ centraal te stellen in een muzikale presentatie met verschillende muziekstijlen.

Mozaiek 6118 256 248Nieuwe Nederlanders

Hoe wel ze al 26 jaar in Nederland woont, beschouwt medeorganisator en koorlid Raffaela Tibasco zich nog steeds als nieuwe Nederlander. Haar komst vanuit Italië naar Nederland had geen politieke of economische reden, maar als immigrant herkent zij intuïtief de problematiek van vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond. ‘Ze zijn vaak moeilijk te bereiken omdat ze zich voortdurend verplaatsen, verschillende levensopvattingen hebben en afkomstig zijn uit diverse culturen en taalgebieden. De lustrumcommissie is van mening dat we met een combinatie van westerse en oosterse muziek voor verbinding kunnen zorgen en als koor iets kunnen betekenen voor deze mensen. Daarom willen we de nieuwe Nederlanders centraal stellen in de muziek die we tijdens ons jubileumconcert gaan uitvoeren.’

Mozaiek 6121 256 251Mozaïek

Welke vorm leent zich beter als metafoor voor de verbeelding van verschillende culturen dan de mozaïek? Dat idee ontstond bij Raffaela Tibasco toen ze in gesprek kwam met collega’s op de school waar ze taalles geeft. ‘Versierkunst vormt een belangrijk element in zowel de Aziatische als de Europese cultuur en is het resultaat van de bijdragen van veel mensen. Wij willen de verschillende klanken, stijlen en vormen bij elkaar brengen in de muziek en daar één geheel van maken, als verbindende factor. Daarom vinden wij de mozaïek een mooi beeld dat past bij ons jubileumconcert.’

Mozaiek 6166 256 223Doelen

Om de veelkleurigheid te onderstrepen van het mozaïek waar Raffaella aan denkt, noemt ze vier belangrijke doelen van het jubileumconcert. ‘We willen een gevoel van trots en hoop geven aan nieuwe Nederlanders. We willen het publiek een platform bieden om kennis te maken met Arabische muziek. We zoeken een nieuwe manier om door middel van muziek en literatuur een verbinding te maken met universele waarden en gevoelens. Daarbij willen we heel nadrukkelijk mensen uit de Arabische wereld betrekken, met Syrische immigranten als belangrijke doelgroep. Dat is ook de reden waarom we scholen bezochten om de immigranten te bereiken en kaartjes aan te bieden om ons concert te bezoeken.

Amarant Plaza, Bredaseweg 375 in Tilburg, zondag 19 november, 15:30 uur.